Biblija

 • Postanak
 • Izlazak
 • Levitski zakonik
 • Brojevi
 • Ponovljeni zakon
 • Jošua
 • Suci
 • Ruta
 • 1. Samuelova
 • 2. Samuelova
 • 1. Kraljevima
 • 2. Kraljevima
 • 1. Ljetopisa
 • 2. Ljetopisa
 • Ezra
 • Nehemija
 • Estera
 • Job
 • Psalmi
 • Izreke
 • Propovjednik
 • Pjesma
 • Izaija
 • Jeremija
 • Tužaljke
 • Ezekiel
 • Daniel
 • Hošea
 • Joel
 • Amos
 • Obadija
 • Jona
 • Mihej
 • Nahum
 • Habakuk
 • Sefanija
 • Hagaj
 • Zaharija
 • Malahija
 • Matej
 • Marko
 • Luka
 • Ivan
 • Djela
 • Rimljanima
 • 1. Korinćanima
 • 2. Korinćanima
 • Galaćanima
 • Efežanima
 • Filipljanima
 • Kološanima
 • 1. Solunjanima
 • 2. Solunjanima
 • 1. Timoteju
 • 2. Timoteju
 • Titu
 • Filemonu
 • Hebrejima
 • Jakovljeva
 • 1. Petrova
 • 2. Petrova
 • 1. Ivanova
 • 2. Ivanova
 • 3. Ivanova
 • Judina
 • Otkrivenje
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 1U početku stvori Bog nebo i zemlju.
 • 2A zemlja bijaše bezlična i prazna, i tama bijaše nad površjem bezdana. A nad površjem voda lebdio je Duh Božji.
 • 3I reče Bog: »Neka bude svjetlost!« I bi svjetlost.
 • 4I vidje Bog da je svjetlost dobra; i odijeli Bog svjetlost od tame.
 • 5I svjetlost Bog prozva dan, a tamu prozva noć. I bi večer, i bi jutro — dan jedan.
 • 6I reče Bog: »Neka bude svod posred voda da odijeli vode od voda!«
 • 7I načini Bog svod, i odijeli vode što bijahu pod svodom od voda što bijahu nad svodom. I bi tako.
 • 8A svod Bog prozva nebo. I bi večer, i bi jutro — dan drugi.
 • 9I reče Bog: »Neka se vode pod nebom skupe na jedno mjesto i neka se pokaže kopno!« I bi tako.
 • 10I kopno Bog prozva zemlja, a skupljene vode prozva mora. I vidje Bog da je dobro.
 • 11I reče Bog: »Neka zemlja proklija zelenilom, biljem što se sjemenom sjemeni, i stablima plodonosnim koja na zemlji plod donose, svako prema svojoj vrsti, što u sebi nosi svoje sjeme.« I bi tako.
 • 12I zemlja iznjedri zelenilo, bilje što se sjemenom sjemeni, svako prema svojoj vrsti, i stabla koja plod donose što u sebi nosi svoje sjeme, svako prema svojoj vrsti. I vidje Bog da je dobro.
 • 13I bi večer, i bi jutro — dan treći.
 • 14I reče Bog: »Neka budu svjetlila na nebeskom svodu da odijele dan od noći, i neka budu za znake i razdoblja i dane i godine;
 • 15i neka budu za svjetlost na nebeskom svodu da rasvjetljuju zemlju.« I bi tako.
 • 16I načini Bog dva velika svjetlila: veće svjetlilo da vlada danom i manje svjetlilo da vlada noću — i zvijezde.
 • 17I postavi ih Bog na svod nebeski da rasvjetljuju zemlju
 • 18i da vladaju danom i noću te da odijele svjetlost od tame. I vidje Bog da je dobro.
 • 19I bi večer, i bi jutro — dan četvrti.
 • 20I reče Bog: »Nek provrvi vodama vreva živih stvorova, i ptice nek polete nad zemljom pred licem svoda nebeskoga!«
 • 21I stvori Bog velike morske nemani i svakojake žive stvorove što se miču, prema njihovim vrstama, kojima vode provrvješe, i svakojake ptice krilate prema njihovim vrstama. I vidje Bog da je dobro.
 • 22I blagoslovi ih Bog govoreći: »Plodite se i množite i napunite vode po morima! I ptice neka se namnože na zemlji!«
 • 23I bi večer, i bi jutro — dan peti.
 • 24I reče Bog: »Neka zemlja iznjedri žive stvorove prema njihovim vrstama: stoku i gmazove i zvjerad zemaljsku, svaku prema svojoj vrsti.« I bi tako.
 • 25I načini Bog zvjerad zemaljsku prema njihovoj vrsti, i stoku prema njezinoj vrsti, i sve što gmiže po zemlji prema njihovim vrstama. I vidje Bog da je dobro.
 • 26I reče Bog: »Načinimo čovjeka na svoju sliku, nama slična, da bude gospodar ribama morskim i pticama nebeskim i stoci i svoj zemlji i svim gmazovima što gmižu po zemlji.«
 • 27I stvori Bog čovjeka na sliku svoju, na sliku Božju stvori ga, muško i žensko stvori iha.
 • 28I Bog ih blagoslovi, i reče im Bog: »Plodite se i množite i napunite zemlju, i sebi je podložite! I budite gospodari ribama morskim i pticama nebeskim i svemu živomu što gmiže po zemlji!«
 • 29I reče Bog: »Evo, dao sam vam sve bilje što se sjemenom sjemeni, što je na licu sve zemlje, i svako stablo na kojemu je plod stabla što se sjemenom sjemeni; neka vam budu za hranu.
 • 30A svakoj zvijeri zemaljskoj i svim pticama nebeskim i svemu što gmiže po zemlji, u kojima je duša živa, sve zeleno bilje dao sam za hranu.« I bi tako.
 • 31I vidje Bog sve što je načinio, i gle — bijaše veoma dobro. I bi večer, i bi jutro — dan šesti.